Organizacijska struktura Mido d.o.o

Upoznajte organizacijsku strukturu Kompanije Mido d.o.o i tim naših uposlenika koji su zaslužni da Mido d.o.o uspješno posluje unazad 25 godina (1994-2021). Kompanija želi održati visoki kvalitet postojećeg asortimana te učvrstiti uspostavljene odnose sa svojim kupcima i saradnicima.